Pusat Transformasi Insan. Universiti Sains Malaysia

Bil Kursus Kategori Mata CPD Tarikh Mula Tarikh Tamat Tarikh Tutup Mohon Status
1. ADOBE ACROBAT : PENGENDALIAN DOKUMEN  GUNASAMA   28/07/2020 28/07/2020  22/07/2020  BUKA 
2. ADOBE ILLUSTRATOR : EFFECTIVE BROCHURE MENGGUNAKAN ILLUSTRATOR  GUNASAMA   21/07/2020 21/07/2020  24/06/2020  TUTUP 
3. ANALISIS DATA STATISTIK PERPUSTAKAAN (BIG DATA)  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   16/07/2020 16/07/2020  09/07/2020  TUTUP 
4. BUDAYA KESUKARELAWAN: USM DAN MASYARAKAT  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   27/07/2020 27/07/2020  20/07/2020  BUKA 
5. CARA PENGENDALIAN ALATAN MAKMAL : PIPET  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   20/07/2020 02/08/2020  13/07/2020  TUTUP 
6. CLINICAL PHARMACY UPDATES : MINIMIZING MEDICATION ERROR THROUGH AWARENESS OF HIGH ALERT MEDICATION & LASA MEDICATION  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   02/07/2020 15/07/2020  25/06/2020  TUTUP 
7. ELAUN/IMBUHAN KEPADA STAF UNIVERSITI - PERATURAN TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   14/07/2020 14/07/2020  07/07/2020  TUTUP 
8. INFOGRAFIK MENGGUNAKAN FREE APPS  GUNASAMA   03/07/2020 03/07/2020  26/06/2020  TUTUP 
9. INOVASI BERKUMPULAN: KAEDAH KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK)  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 14/07/2020  24/06/2020  TUTUP 
10. KAEDAH PENCARIAN MAKLUMAT BERKESAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 03/07/2020  23/06/2020  TUTUP 
11. KAEDAH PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   22/07/2020 04/08/2020  15/07/2020  BUKA 
12. KAEDAH PERCETAKAN MENGIKUT KEPERLUAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   20/07/2020 20/07/2020  14/07/2020  TUTUP 
13. KAWALAN TRAFIK DAN KESELAMATAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 14/07/2020  26/06/2020  TUTUP 
14. MICROSOFT EXCEL : PENGGUNAAN DALAM TUGASAN KERJA  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   06/07/2020 19/07/2020  29/06/2020  TUTUP 
15. MICROSOFT EXCEL 2016 : ANALISA DATA MENGGUNAKAN PIVOT TABLE & DASHBOARD  GUNASAMA   29/07/2020 29/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
16. MICROSOFT EXCEL 2016 : ANALISA DATA MENGGUNAKAN PIVOT TABLE & DASHBOARD  GUNASAMA   09/07/2020 09/07/2020  03/07/2020  TUTUP 
17. MICROSOFT EXCEL 2016 : PENYEDIAAN TEMPLATE PENGIRAAN  GUNASAMA   06/07/2020 06/07/2020  01/07/2020  TUTUP 
18. MICROSOFT POWER POINT 2016 : PENYEDIAAN PERSEMBAHAN DINAMIK  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 14/07/2020  24/06/2020  TUTUP 
19. MICROSOFT POWERPOINT 2016 : CUSTOMIZING PRESENTATION  GUNASAMA   28/07/2020 28/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
20. MICROSOFT POWERPOINT 2016 : PENYEDIAAN PERSEMBAHAN DINAMIK  GUNASAMA   15/07/2020 15/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
21. MICROSOFT WORD 2016 : MENGENALI OBJEK, JADUAL DAN CARTA  GUNASAMA   27/07/2020 27/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
22. MICROSOFT WORD 2016 : PENYEDIAAN LAPORAN  GUNASAMA   08/07/2020 08/07/2020  02/07/2020  TUTUP 
23. MICROSOFT WORD 2016 : PENYEDIAAN SURAT SECARA EFEKTIF  GUNASAMA   21/07/2020 21/07/2020  15/07/2020  BUKA 
24. NORMAL BAHARU : PEMBENTANGAN ONLINE BERKESAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   08/07/2020 08/07/2020  01/07/2020  TUTUP 
25. OFFICE 365 & GOOGLE FORM : PENGHASILAN ONLINE SURVEY  GUNASAMA   23/07/2020 23/07/2020  17/07/2020  BUKA 
26. OFFICE 365 : ONEDRIVE & SHAREPOINT ONLINE  GUNASAMA   16/07/2020 16/07/2020  01/07/2020  TUTUP 
27. OFFICE 365 : ONEDRIVE FOR BUSINESS  GUNASAMA   29/07/2020 29/07/2020  06/07/2020  TUTUP 
28. OFFICE 365 : ONENOTE  GUNASAMA   22/07/2020 22/07/2020  02/07/2020  TUTUP 
29. PADLET SEBAGAI 'MEDIUM KOLABORASI PEMBELAJARAN BERPASUKAN'  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   15/07/2020 15/07/2020  08/07/2020  TUTUP 
30. PEMBANGUNAN INSANIAH MELALUI MODEL STAF (SIDDIQ TABLIGH AMANAH FATONAH)  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   27/07/2020 27/07/2020  21/06/2020  TUTUP 
31. PENARAFAN ASET GERAN PENYELIDIKAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 01/07/2020  26/06/2020  TUTUP 
32. PENCEGAHAN DAN KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT : COVID-19 & INFLUENZA  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   01/07/2020 01/07/2020  25/06/2020  TUTUP 
33. PENGENALAN KEPADA SISTEM SANDARAN DATA  GUNASAMA   15/07/2020 15/07/2020  13/07/2020  TUTUP 
34. PENGENALAN SISTEM PENGOPERASIAN WINDOW 10  GUNASAMA   14/07/2020 14/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
35. PENGENDALIAN MESYUARAT SECARA DALAM TALIAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   23/07/2020 23/07/2020  16/07/2020  BUKA 
36. PENGKATALOGAN SUMBER MAKLUMAT PERPUSTAKAAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   12  01/07/2020 02/07/2020  17/06/2020  TUTUP 
37. PENGURUSAN ASET UNIVERSITI  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   21/07/2020 21/07/2020  18/06/2020  TUTUP 
38. PENGURUSAN DATA SAINS DAN ANALITIK  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   21/07/2020 21/07/2020  14/07/2020  TUTUP 
39. PENGURUSAN MUZIUM (PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN)   LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   12  14/07/2020 15/07/2020  07/07/2020  TUTUP 
40. PENSIJILAN ART DRAWING HOUSE-TREE-PERSON (AD THP)  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   12  13/07/2020 14/07/2020  06/07/2020  TUTUP 
41. PENULISAN KERTAS KERJA SURAT RASMI MEMO DAN EMEL  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   16/07/2020 16/07/2020  23/06/2020  TUTUP 
42. PENULISAN MINIT MESYUARAT DAN LAPORAN  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   29/07/2020 29/07/2020  22/07/2020  BUKA 
43. PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN BERKUALITI  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   09/07/2020 22/07/2020  01/07/2020  TUTUP 
44. PENYUNTINGAN BAHASA DALAM PENERBITAN ILMIAH  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   14/07/2020 27/07/2020  07/07/2020  TUTUP 
45. PERKHIDMATAN TAMBAH NILAI FARMASI (VAS) : APAKAH MAKLUMAT YANG PERLU ANDA TAHU?  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   21/07/2020 21/07/2020  14/07/2020  TUTUP 
46. POWER BI : CREATING DASHBOARD  GUNASAMA   23/07/2020 23/07/2020  15/07/2020  BUKA 
47. PREZI : MEREKABENTUK SLIDE PEMBENTANGAN YANG LEBIH INTERAKTIF  GUNASAMA   15/07/2020 16/07/2020  03/07/2020  TUTUP 
48. PROGRAM KESELAMATAN PESAKIT HOSPITAL USM  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   1.5  14/07/2020 14/07/2020  07/07/2020  TUTUP 
49. PROGRAM 'POSITIFKAN EMOSIMU'  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   27/07/2020 27/07/2020  20/07/2020  BUKA 
50. RSS - EFFECTIVE PUBLICATION FORMATTING FOR RESEARCHERS  AKADEMIK   15/07/2020 15/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
51. RSS - GOOD PRACTICE ON OPEN ACCESS PUBLICATION  AKADEMIK   1.5  21/07/2020 21/07/2020  17/07/2020  BUKA 
52. RSS - GOOGLE DRIVE FOR RESEARCHERS: FILE MANAGEMENT & BEYOND   AKADEMIK   1.5  16/07/2020 16/07/2020  09/07/2020  TUTUP 
53. RSS - REFERENCE MANAGEMENT FOR RESEARCHERS  AKADEMIK   1.5  14/07/2020 14/07/2020  10/07/2020  TUTUP 
54. THE BEAUTY OF STRESS  LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)   23/07/2020 23/07/2020  23/06/2020  TUTUP 
55. VIRTUAL MEETING & CLASSROOM USING WEBEX  GUNASAMA   21/07/2020 21/07/2020  10/07/2020  TUTUP