Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : KURSUS ASAS PENGURUSAN KONFLIK
Kategori Kursus : KURSUS GUNASAMA
Penganjur :
Kompetensi : KHUSUS
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 60
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 12/09/2017
Tarikh Tamat  : 12/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
23/08/2017
KAMPUS :
KESIHATAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : USM KAMPUS KESIHATAN
Sinopsis / Deskripsi : PROGRAM BERKENAAN PENGURUSAN KONFLIK DI TEMPAT KERJA
Penyelaras  : NIK MOHAMED IKRAM BIN NIK MAHAMUD
URL : http://www.pti.usm.my/
Objektif :
  1. MENDEDAHKAN PESERTA KEPADA KONSEP ASAS TENTANG KONFLIK DI TEMPAT KERJA SERTA LATIHAN DAN STRATEGI MENANGANI KONFLIK
   
Kandungan :
  1. PENGENALAN
  2. JENIS KONFLIK DI TEMPAT KERJA
  3. STRATEGI MENANGANI KONFLIK
  4. ROLE PLAY