Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : KURSUS ASAS KETAKPASTIAN DALAM PENGUKURAN
Kategori Kursus : KURSUS GUNASAMA
Penganjur :
Kompetensi : KHUSUS
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 60
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 11/09/2017
Tarikh Tamat  : 11/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
28/08/2017
KAMPUS :
KESIHATAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
TANGGUH
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : USM KAMPUS KESIHATAN
Sinopsis / Deskripsi : PROGRAM BAGI MENDEDAHKAN TENTANG ASAS PENGUKURAN DALAM PENGURUSAN ISO
Penyelaras  : NIK MOHAMED IKRAM BIN NIK MAHAMUD
URL : http://www.pti.usm.my/
Objektif :
  1. MEMBERI KEFAHAMAN MENGENAI KETAKPASTIAN DALAM PENGUKURAN BERASASKAN ISO GUM & PENDEDAHAN BERKAITAN ASAS PENGUKURAN.
   
Kandungan :
  1. PENGENALAN KEPADA KETAKPASTIAN DALAM PENGUKURAN
  2. KONSEP ASAS DAN TERMINOLOGI
  3. KESAN KEPADA KEPUTUSAN & PEMATUHAN KEPADA SPESIFIKASI
  4. JENIS KETIDAKPASTIAN, PILIHAN UJIAN STATISTIK, KESAN DAN PEMBETULAN SERTA DARJAH KEYAKINAN
  5. SUMBER DAN CONTOH KERJA