Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : DISIPLIN DAN TATATERTIB UNIVERSITI
Kategori Kursus : USMKU GEMILANG
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 4
Mata CPD : 4
Jumlah / Had Peserta : 100
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 07/09/2017
Tarikh Tamat  : 07/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
31/08/2017
KAMPUS :
KESIHATAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : AUDITORIM JABATAN TRAUMA, JABATAN KECEMASAN HOSPITAL USM
Sinopsis / Deskripsi : Panduan mengenai pengendalian kes tatatertib staf dengan cara yang betul dan teratur.
Penyelaras  : AZMI BIN ALI @ HASHIM
URL : -
Objektif :
  1. Pengetahuan mengenai kes tatatertib
   
Kandungan :
    -