Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : OFFICE 365: ONEDRIVE FOR BUSINESS
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 3
Mata CPD : 3
Jumlah / Had Peserta : 20
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 20/09/2017
Tarikh Tamat  : 20/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
12/09/2017
KAMPUS :
IPPT
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL MULTIMEDIA BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, LOT 45, IPPT
Sinopsis / Deskripsi : -
Penyelaras  : SALBIAH BINTI MOHD SALLEH
URL : -
Objektif :
    -
   
Kandungan :
    -