Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : ADOBE ILLUSTRATOR CS6 (INTERMEDIATE)
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 20
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 13/09/2017
Tarikh Tamat  : 13/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
06/09/2017
KAMPUS :
IPPT
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL MULTIMEDIA BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK, LOT 45, IPPT
Sinopsis / Deskripsi : -
Penyelaras  : SALBIAH BINTI MOHD SALLEH
URL : -
Objektif :
    -
   
Kandungan :
    -