Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : YIG101: DESIGN THINKING
Kategori Kursus : KURSUS GUNASAMA
Penganjur :
Kompetensi : UMUM
Jumlah Jam : 12
Mata CPD : 12
Jumlah / Had Peserta : 50
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 12/09/2017
Tarikh Tamat  : 13/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
11/09/2017
KAMPUS :
INDUK
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : BILIK LATIHAN, PUSAT TRANSFORMASI INSAN (PTI)
Sinopsis / Deskripsi : -
Penyelaras  : NOOR JANNAH BINTI ABDUL RAHMAN
URL : -
Objektif :
  1. -
   
Kandungan :
  1. -