Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : PENGGUNAAN APLIKASI OFFICE 365 UNTUK PENGURUSAN EFISIEN
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 25
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 16/10/2017
Tarikh Tamat  : 16/10/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
12/09/2017
KAMPUS :
KEJURUTERAAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
BATAL
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL MULTIMEDIA,PPKT KEJURTERAAN
Sinopsis / Deskripsi : -
Penyelaras  : SHARIZA BINTI SHAARI
URL : -
Objektif :
    -
   
Kandungan :
    -