Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : YLG102 MINUM PAGI BERSAMA PENASIHAT UNDANG-UNDANG : INTERGRITI TERABAI USM TERCEMAR
Kategori Kursus : KURSUS GUNASAMA
Penganjur :
Kompetensi : UMUM
Jumlah Jam : 3
Mata CPD : 3
Jumlah / Had Peserta : 80
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 08/09/2017
Tarikh Tamat  : 08/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
07/09/2017
KAMPUS :
KEJURUTERAAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
BARU
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : DEWAN SEMINAR, KAMPUS KEJURUTERAAN
Sinopsis / Deskripsi : Pendaftaran kursus 8.30 pagi
Penyelaras  : ARIEF RAMADHAN BIN JUSWA
URL : -
Objektif :
  1. -
   
Kandungan :
  1. -