Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : INTERNET DAN IDENTITI
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 35
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 12/09/2017
Tarikh Tamat  : 12/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
28/08/2017
KAMPUS :
INDUK
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL 5 PPKT ARAS 2 KOMPLEKS EUREKA USM
Sinopsis / Deskripsi : Mempromosikan amalan terbaik dalam menggunakan sumber-sumber internet, perbankan, transaksi dan pengurusan kata laluan
Penyelaras  : YUHANIS BINTI MOHD YASIN
URL : -
Objektif :
  1. Kecurian identiti memberi kesan besar kepada pengguna, terutama apabila USM mengimplemtasikan SSO. Kursus ini menekankan kaedah penjagaan akaun identiti, kesan-kesan kecurian identiti dan tindakan-tindakan yang boleh diambil apabila berlaku kecurian identiti.
   
Kandungan :
  1. Pengenalan kepada Sumber Internet/Perbankan/e-Commerce
  2. Ancaman-acaman berkaitan dengan Internet
  3. Amalan Terbaik Penggunaan Internet
  4. Konfigurasi IE/Firefox
  5. Penggunaan dan Pengurusan Kata Laluan