Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : PENGENALAN KEPADA MICROSOFT WINDOWS 10
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 35
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 14/09/2017
Tarikh Tamat  : 14/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
14/09/2017
KAMPUS :
INDUK
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL 5 PPKT ARAS 2 KOMPLEKS EUREKA USM
Sinopsis / Deskripsi : Kursus ini memperkenalkan para peserta kepada kemahiran yang diperlukan mengunakan sistem operasi Windows 10 dimana melalui Microsoft Windows 10 ia bukan hanya mudah untuk digunakan dengan papan kekunci dan tetikus, tetapi ia lebih baik dengan komputer sk
Penyelaras  : YUHANIS BINTI MOHD YASIN
URL : -
Objektif :
  1. -
   
Kandungan :
  1. WHAT IS WINDOWS 10
  2. GETTING STARTED WITH WINDOWS 10
  3. MANAGING MULTIPLE WINDOW
  4. PERSONALIZING YOUR DEKSTOP
  5. CUSTOMIZING START MENU
  6. MAKING WINDOW 10 MORE FAMILIAR
  7. SECURITY AND MAINTENANCE
  8. USING WINDOWS 10 ON A TABLET