Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : PENGENALAN KEPADA POWER BI
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 32
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 27/09/2017
Tarikh Tamat  : 27/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
06/09/2017
KAMPUS :
INDUK
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL 5 PPKT ARAS 2 KOMPLEKS EUREKA USM
Sinopsis / Deskripsi : Power BI merupakan sofwer yang menyediakan visualisasi interaktif dengan keupayaan Business Intelligence di mana pengguna yang tidak mempunyai latar belakang IT boleh menghasilkan sendiri laporan dan dashboard
Penyelaras  : YUHANIS BINTI MOHD YASIN
URL : -
Objektif :
  1. Power BI merupakan sofwer yang menyediakan visualisasi interaktif dengan keupayaan Business Intelligence di mana pengguna yang tidak mempunyai latar belakang IT boleh menghasilkan sendiri laporan dan dashboard
   
Kandungan :
  1. Pengenalan Microsoft Power BI
  2. Power BI Desktop
  3. Data Refresh
  4. Membina data model
  5. Menghasilkan Dashboard