Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : OFFICE 365 : PENGGUNAAN MICROSOFT OUTLOOK 2016
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 6
Mata CPD : 6
Jumlah / Had Peserta : 30
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 28/09/2017
Tarikh Tamat  : 28/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
11/09/2017
KAMPUS :
INDUK
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : MAKMAL 5 PPKT ARAS 2 KOMPLEKS EUREKA USM
Sinopsis / Deskripsi : -
Penyelaras  : YUHANIS BINTI MOHD YASIN
URL : -
Objektif :
 1. Mempelajari kemahiran asas komunikasi e-mel dalam persekitaran Microsoft Outlook 2016
 2. Mengetahui cara menggunakan contacts, groups, folders, calendars, notes dan tasks untuk keperluan rasmi di pejabat
 3. Memahami fungsian views, categories, flags, dan searching dalam sesuatu organisasi
 4. Mempelajari penggunaan inbox rules di persekitaran Microsoft Outlook 2016.
 5. Mempelajari cara-cara tentang customize message option seperti recall dan resend messages
 6. Memahami cara-cara mengurus e-mel rasmi dengan lebih efektif dengan mengarkib e-mel.
   
Kandungan :
 1. Chapter 1 :Getting started with Microsoft Outlook 2016
 2. Chapter 2 :Using Signature and Themes
 3. Chapter 3 :Managing Your Inbox
 4. Chapter 4 :Working with Multiple Email Accounts
 5. Chapter 5: Working with the Calendar and Scheduling
 6. Chapter 6 : Working with Notes and Tasks
 7. Chapter 7 : Working with Categories and Follow-up flags
 8. Chapter 8 : Organizing Contacts and Groups
 9. Chapter 9 : Managing Auto and Manual Email Archiving
 10. Chapter 10: Class Exercises