Maklumat Kursus MyCPD

MAKLUMAT KURSUS
Nama Kursus : MICROSOFT POWERBI
Kategori Kursus : ICT UMUM
Penganjur :
Kompetensi : ICT
Jumlah Jam : 12
Mata CPD : 12
Jumlah / Had Peserta : 24
Tarikh Mula  (mm/dd/yyyy) : 25/09/2017
Tarikh Tamat  : 26/09/2017
STATUS :
DI TUTUP
TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :
14/09/2017
KAMPUS :
KESIHATAN
 
STATUS PERLAKSANAAN :
LAKSANA
JUMLAH KEKOSONGAN :
 
Tempat : BILIK LATIHAN PPKT, KAMPUS KESIHATAN USM
Sinopsis / Deskripsi : 1. Memberi pendedahan kepada peserta dalam menghasilkan satu bentuk laporan yang interaktif dan menarik. 2. Melatih peserta dalam menggunakan perisian untuk visualasi laporan dengan lebih menarik
Penyelaras  : AZMI BIN ALI @ HASHIM
URL : -
Objektif :
  1. 1. Peserta dapat menghasilkan dashboard pemantauan laporan dan maklumat dengan menarik. 2. Kursus ini akan menjadi satu medium untuk pembelajaran bagi penyediaan laporan kemajuan PTJ yang lebih menarik dan terkini.
   
Kandungan :
  1. 1. Introduction to Self-Service BI Solutions 2. Introducing Power BI 3. Creating a Power BI Dashboard 4. Power BI Data 5. Power BI Service 6. Shaping Data Part 1 & Part 2 7. Combining Data 8. Self-Project (Mini Project) 9. Presentation