Visi, Misi & Matlamat

VISI

   • Memupuk Minda dan Jiwa

 

MISI

   • Menjadi pemangkin kepada pemacuan kecemerlangan universiti dan memastikan USM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian pengajian tinggi.

 

MATLAMAT

  • Melahirkan budaya pembelajaran melalui kecemerlangan diri dan kejayaan organisasi berteraskan pembangunan kesejahteraan rohani, fizikal dan jasmani.
  • Bertindak sebagai agen yang memberikan sokongan kepada staf untuk pembangunan yang membawa kepada peningkatan kecekapan, memperkasa staf melonjakkan potensi, meningkatkan mutu perkhidmatan serta mengaplikasi amalan terbaik di tempat kerja.
  • Membantu warga universiti melengkapkan diri dengan amalan mulia, nilai murni, sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian, melalui program pembangunan staf yang terancang berteraskan pembangunan insan dan pembelajaran berterusan (MyCPD).