Pusat Transformasi Insan. Universiti Sains Malaysia

SIRI PENGHAYATAN ROHANI

PENGAJARAN (IBRAH) DARIPADA MAKHLUK-MAKHLUK CIPTAAN ALLAH SWT. - Prof. Madya Dr. Haji Hassim Haji Mat, Mantan Pensyarah USM di Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan. - 22 Disember 2017, Dewan Bankuet